ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตม.จว.นครศรีธรรมราช จัดทำตู้ ตม. ปันสุข
   
 
   ตม.จว.นครศรีธรรมราช จัดทำตู้ "ตม. ปันสุข" หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้มาแบ่งปัน โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาใส่ตู้ เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยโควิด19