ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจรวมถึงผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่างกฎ ก.ตร.
   
 
   แบบสำรวจความคิดเห็นจากข้าราชการตำรวจรวมถึงผู้รับบริการและประชาชน ต่อร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.....และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ....
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click