ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย
   
 
   ประกาศกระทรวงมหาดไทย แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพืเศษ
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click