ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตร. ที่ 0029.132-ว.87 แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคดีอาญาฯ
   
 
   หนังสือ ตร. ที่ 0029.132/ว.87 ลง 12 พ.ย.58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click