ผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
     
 
 
 
พ.ต.ต.กฤษณ กลิ่นขจร
สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
 
     
ร.ต.อ.หญิงนิตยา  อนงค์
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.หญิง อนงค์  คงเกลี้ยง
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
     
ร.ต.อ.หญิง อมรรัตน์ ชมเช้า
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.อ.สถาพร  ขวัญเทพ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
     
ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ดำเนินผล
รอง สว.(ป) ตม.จว.นครศรีธรรมราช
 
ร.ต.อ.หญิง เรณู ไทยเกื้อ
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
     
ร.ต.ต.ชินดนัย แก้วศรีราวงษ์
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช
ร.ต.ต.ไพฑูรย์ บัวแย้ม
รอง สว.ตม.จว.นครศรีธรรมราช